ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / Ανακοινώσεις πολυκατοικίας

Μετά από ζήτηση πελατών μας παραθέτουμε ανακοινώσεις και παρακλήσεις απευθυνόμενες στους κατοίκους της πολυκατοικίας, που διατίθενται για ανάρτηση και τοιχοκόλληση. Χρήσιμες για κάθε διαχειριστή πολυκατοικίας.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

Εργαλεία διαχείρισης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)
Υποχρεώσεις διαχειριστή πολυκατοικίας

Κατεβάστε τις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή εκτυπώστε απευθείας ανοίγοντας την και επιλέγοντας "Αρχείο-εκτύπωση / File-print". Όλες οι ανακοινώσεις προσφέρονται σε μορφή .pdf και γι'αυτό θα χρειαστείτε το λογισμικό Adobe Reader. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

 

Μήπως δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμος χρόνος για τα καθήκοντα διαχείρισης της πολυκατοικίας σας;;;


Sitemap

 

Βοηθάμε να σηκώσετε τα βάρη της πολυκατοικίας.

 

κοινόχρηστα πολυκατοικίας