Η συνέλευση ιδιοκτητών πολυκατοικίας

Από τις πλέον σημαντικές συλλογικές διαδικασίες εντός της πολυκατοικίας, αποτελεί η συνέλευση. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης πολυκατοικίας, συζητιούνται θέματα που άπτονται της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας της, ενώ επιδιώκεται η επίτευξη κοινών στόχων που ενίοτε καθορίζονται από το καταστατικό. Η πρόσκληση σε γενική συνέλευση αναρτάται σε σημείο ορατό από όλους, όπως εντός του ανελκυστήρα ή σε πίνακα ανακοινώσεων και ανφέρει τόπο, χρόνο και θέματα συζήτησης. Συνιστάται η τήρηση βιβλίου πρακτικών που θα υποβοηθήσει τη γενική διαδικασία.

Συνέλευση πολυκατοικίας

Απαιτείται η παρουσία ενός ελάχιστου αριθμού ιδιοκτητών ή εξουσιοδοτημένων από αυτούς ατόμων που καθορίζεται από το καταστατικό της πολυκατοικίας και θα δώσει υπόσταση στη συνέλευση και εγκυρότητα στις αποφάσεις της. Οι πολύ σημαντικές διαπροσωπικές σχέσεις που υπάρχουν σε μία πολυκατοικία είναι ικανές να προσφέρουν στη καθημερίνοτητα μας και να βελτιώσουν το βιοτικό μας επίπεδο ποικιλοτρόπως. Γι'αυτό είναι εξίσου σημαντικό, όλα εκείνα τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, να τίθενται ως θέματα συζήτησης στη συνέλευση εγκαίρως και πάντοτε μέσα σε κλιμα κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού.

 

Sitemap

Πρακτικό γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας

Πρόσκληση σε συνέλευση πολυκατοικίας