Δίκτυο Συνεργατών - Προμηθευτών

argohellasbuildingmanagement
Εάν είστε προμηθευτής καταχωρείστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα:

Είδος:

*Ονοματεπώνυμο υπευθύνου:

*Διακριτικός τίλος εταιρείας/επιχείρησης:

* Διεύθυνση έδρας:

*Τηλέφωνο έδρας 1:

Τηλέφωνο έδρας 2:

Fax:

Διεύθυνση υποκαταστήματος 1:

Τηλέφωνο υποκ/τος 1:

Διεύθυνση υποκαταστήματος 2:

Τηλέφωνο υποκ/τος 2:

*Τομέας:
Email: Web site:

*Ακριβές αντικείμενο:

Παρατηρήσεις:
*Tα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο.

Ξενοφώντος 153, Καλλιθέα 176 74, 210 9426696 / 210 9426537 / 210 9410959 / 210 9401324