Ασφάλιση αστικής ευθύνης διαχειριστή και πολυκατοικίας

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης του διαχειριστή / ιδιοκτητών / της πολυκατοικίας έναντι τρίτων για ατυχήματα και πιθανές ζημιές που προξενηθούν σε αυτούς και απορέουν από τους κινδύνους που πηγάζουν από τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά και εξασφαλίζει τα πρόσωπα που σχετίζονται με τη πολυκατοικία. Το προϊον προσφέρεται ως δώρο σε κάθε συνεργασία ετήσιου πακέτου εργασιών.

 

Ρωτήστε επιπλέον πληροφορίες στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537 και όπου κάποιος εκπρόσωπος μας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας.

Sitemap

Ασφάλιση αστικής ευθύνης διαχειριστή