Βουλωμένη κεντρική αποχέτευση

Η κεντρική αποχέτευση αποτελείται από αγωγούς / σωληνώσεις και φρεάτια που συλλέγουν τα αστικά λύματα από το κάθετο και οριζόντιο δίκτυο των κτηρίων και άγουν συνήθως προς το δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο ή και σε κεντρικό βόθρο. Περιλαμβάνει σημεία επιθεώρησης της σωστής λειτουργίας της, εν είδει φρεατίων ελέγχου.Ο καθαρισμός και η συντήρηση της αποχέτευσης στο κτήριο/πολυκατοικία μας είναι μία από τις πολύ σημαντικές εργασίες συντήρησης μιας και είναι εκείνη που θα δημιουργήσει τις σωστές συνθήκες διαβίωσης ομαλοποιώντας τη λειτουργία του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου και θα γλιτώσει ενοίκους / κατοίκους από αρκετά αναπόφευκτα έξοδα μελλοντικά. Μία βουλωμένη αποχέτευση μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση, δυσάρεστες καταστάσεις αλλά και βλάβη περιουσίας. (π.χ. πλημμυρισμένα υπόγεια καταστήματα και αποθήκες)

Sitemap

βουλωμένη κεντρική αποχέτευση