Θέρμανση πολυκατοικίας

Η θέρμανση στη πολυκατοικία είναι το πρώτο που απασχολεί έναν ένοικο. Το κλιμα στη χώρα μας απαιτεί επάρκεια θέρμανσης αλλά και ψύξης στη πολυκατοικία και στο διαμέρισμα. Είτε πρόκειται περί κεντρικής, είτε περι αυτόνομης θέρμανσης, ο εξοπλισμός παροχής θέρμανσης που εγκαθίσταται στο κτήριο θα πρέπει να είναι ποιοτικός και να συντηρείται επισταμένως.Ενώ το κύριο καύσιμο θέρμανσης στη χώρα μας παραμένει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο έχει αρχίσει να κάνει ιδιαιτέρως αισθητή τη παρουσία του, ενώ οι εγκαταστάσεις λεβήτων φυσικού αερίου αυξάνονται. Εναλλακτικές μορφές θέρμανσης εμφανίζονται κατά καιρούς διεκδικώντας μερίδιο όπως λέβητες/καυστήρες/σόμπες βιομάζας, θερμοπομποί / θερμοσυσσωρευτές, ενεργειακά τζάκια ή αντλίες θερμότητας ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά και για τη θέρμανση τους.Οι δαπάνες θέρμανσης στη πολυκατοικία(κεντρική/αυτόνομη) επιμερίζονται με υπολογισμό που συμπεριλαμβάνει τα χιλιοστά θέρμανσης.

- ΠΑΓΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ fi /ei

Θέρμανση πολυκατοικίας