Ταμείο πολυκατοικίας

Το ταμείο της πολυκατοικίας αποτελεί το σύνολο των εισπραττόμενων ποσών. Αποθεματικό πολυκατοικίας: Εάν λάβουμε ως δεδομένη τη συνέπεια των πληρωμών στη πολυκατοικία, το αποθεματικό που δημιουργείται από τους ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι τόσο που να καλύπτει επαρκώς τις πάγιες μηνιαίες δαπάνες αυτής συγκεκριμένα, συνυπολoγίζοντας και μία πιθανή πρόβλεψη των έκτακτων δαπανών που μπορεί να προκύψουν,έτσι ώστε να διατηρηθεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της.Οι μήνες του χειμώνα και το είδος θέρμανσης ενδέχεται να επηρεάσουν το ύψος του αποθεματικού. Σε περίπτωση όμως που η πολυκατοικία εμφανίζει αρκετές ληξιπρόθεσμες οφειλές, το αποθεματικό συνήθως εξαντλείται γρήγορα και δεν επαρκεί.

 

Ρωτήστε επιπλέον πληροφορίες στα τηλ. 210.9426696 - 210.9426537 και όπου κάποιος εκπρόσωπος μας θα απαντήσει στα ερωτήματα σας.

Sitemap

αποθεματικό πολυκατοικίας