ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

Tα κοινόχρηστα έξοδα της πολ/κίας συνήθως δίνονται τηλεφωνικώς,μέσω email με καταχώρηση σε φόρμα αλλά και με άλλους τρόπους από το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Η δαπάνη είναι προσιτή (λιγότερο από 0,50 λεπτά ανά ένοικο) και περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες στήλες και πεδία που θα απεικονίσουν αποτελεσματικά τους καταμερισμούς, τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της πολυκατοικίας αλλά και όλες  τις απαραίτητες πληροφορίες που επιθυμεί ο διαχειριστής της πολυκατοικίας και οι υπόλοιποι κάτοικοι. Αφού μοιραστούν τα ειδοποιητήρια στα διαμερίσματα, ενημερωθούν οι ένοικοι και εξοφληθούν οι λογαριασμοί παραδίδεται η απόδειξη  του διαμερίσματος. Η σημασία της έγκαιρης έκδοσης είναι πολύ σημαντική διότι θα δε θα επιβαρύνει τους ενοίκους με αυξημένους λογαριασμούς σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και θα βοηθήσει στον έλεγχο των εξόδων.

Sitemap

KOINOXRISTA