Κλειστά διαμερίσματα στα κοινόχρηστα.

Σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης και στη περίπτωση που διαμερίσματα της πολυκατοικίας έχουν αποκοπεί από αυτήν με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (αφαίρεση θερμαντικών σωμάτων - τοποθέτηση ειδικών εξαρτημάτων), ο διαχειριστής πολυκατοικίας μπορεί να ζητήσει ένα ειδικό καθεστώς χρέωσης αυτών και συμμετοχής τους στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης συμβουλευόμενος το κανονισμό της πολυκατοικίας που ενδεχομένως θα αναφέρει το ποσοστό συμμετοχής στα κοινόχρηστα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για την απαραίτητη έκδοση, την διανομή των κοινόχρηστων λογαριασμών της πολυκατοικίας σας αλλά και την ενημέρωση σας καλέστε 210.9426696 - 210.9426537

Sitemap

κλειστά διαμερίσματα στα κοινόχρηστα