ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ

Υδραυλικές εργασίες που μπορεί να απαιτηθούν σε ένα κτήριο/πολυκατοικία:
1.) Εντοπισμός διαρροών και αποκατάσταση σωληνώσεων.
2.) Εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης.
3.) Εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης.
4.) Καθαρισμός και συντήρηση δικτύων.
5.) Τοποθέτηση ειδών υγιεινής.
6.) Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.
7.) Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων.
Κάλεσε: 210.9426696 - 210.9426537

Sitemap