Έλεγχος πυροσβεστήρων

Μια ιδιάζουσας σημασίας εργασία συντήρησης σε ένα ακίνητο είναι ο έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτηρίου και μίας εγκατάστασης. Είναι βέβαιο πως στην ατυχή αρχική στιγμή εκδήλωσης μίας φωτιάς, οι τοποθετημένοι πυροσβεστήρες θα αναζητηθούν, θα χρησιμοποιηθούν και θα προστατεύσουν εκτοξεύοντας το κατασβεστικό υλικό τους (συνήθως υπό μορφή σκόνης) στην εστία της φωτιάς. Γι'αυτό το λόγο θα πρέπει αφενός να είναι τοποθετημένοι σε σωστά σημεία, συνήθως σε κάθε όροφο του ακινήτου, αφετέρου σωστά συντηρημένοι και ελεγμένοι κάθε χρόνο. Ενώ οι τιμές αναγόμωσης των πυροσβεστήρων ποικίλουν, δεν αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση μπροστά στο όφελος προστασίας που προσφέρουν.

Sitemap

Έλεγχος πυροσβεστήρων