Συγχώνευση επιχειρήσεων / Εξαγορά επιχείρησης

Σε περίπτωση που λειτουργείτε επιχείρηση του συγκεκριμένου κλάδου/πεδίου και επιθυμείτε τη πώληση της, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο email: info@argohellas.gr συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία σας όπως ονοματεπώνυμο και τηλ.επικοινωνίας. Εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες.