Απλήρωτα κοινόχρηστα πολυκατοικίας

Τα απλήρωτα κοινόχρηστα αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα στη πολυκατοικία, που ταλαιπωρεί τους συνεπείς οικονομικά ενοίκους και οι οποίοι αφενός αισθάνονται την αδικία που επιτελείται εις βάρος τους επωμιζόμενοι το επιπλέον οικονομικό φορτίο συντήρησης της πολυκατοικίας που κατοικούν και που φυσικά προκύπτει από αυτά, αφετέρου αντιλαμβάνονται τον όποιο πιθανό κίνδυνο ως, απόρροια της πιθανής ελλιπούς συντήρησης της πολυκατοικίας που ενδέχεται να προκύψει για τον ίδιο λόγο. Σύμμαχος στη προσπάθεια βελτίωσης αυτής της κατάστασης στέκεται η δικαιοσύνη που με πολλά εργαλεία και ένδικα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διορισμένο διαχειριστή ή τη διαχειριστική επιτροπή, ρυθμίζουν και διορθώνουν τη γενικότερη λειτουργία της πολυκατοικίας.


Πρακτικό γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας

Πρόσκληση σε συνέλευση πολυκατοικίας