Χρέωση βλάβης στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας -
Τηλ: 210.9426696

Σε περίπτωση βλάβης σε αγωγό αποχέτευσης στη πολυκατοικία, σημασία έχει το σημείο στο οποίο θα βρεθεί η βλάβη.Εάν βρεθεί στο κάθετο αγωγό αποχέτευσης στη πολυκατοικία, η βλάβη δύναται να χρεωθεί στα κοινόχρηστα και να επιμεριστεί σε όλους τους συνιδιοκτήτες. Εάν βρεθεί στον οριζόντιο εντός ενός διαμερίσματος, τότε η δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Περισσότερα...

Χρέωση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας

Tags: Χρέωση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας

αποχέτευση στα κοινόχρηστα πολυκατοικίας