ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
- Αργώ Ελλάς Συντήρηση Πολυκατοικίας - Τηλ: 210.9426696

Συνήθως σε κάθε πολυκατοικία απαιτείται ένας συγκεκριμένος αριθμός ιδιοκτητών ή εκπροσώπων τους, που από αυτόν και άνω μπορούν να αποφασίσουν με τη ψήφος τους, να επικυρώσουν τις αποφάσεις και την υποχρεωτικότητα τους απέναντι σε όλους τους συνιδιοκτήτες.Ο κανονισμός της πολυκατοικίας, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει και τον αριθμό αυτόν. Κατα αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η νόμιμη απαρτία.

Περισσότερα...

Απαρτία στη συνέλευση πολυκατοικίας

Tags: Απαρτία στη συνέλευση πολυκατοικίας