Καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων

Τα έντομα είναι ανεπιθύμητοι κι ενοχλητικοί επισκέπττες όχι μόνο σε κατοικήσιμους χώρους αλλά ειδικά σε χώρους βιομηχανικούς όπως για παράδειγμα παρασκευής κι επεξεργασίας τροφίμων. Τα έντομα συνήθως επιμολύνουν ό,τι ακουμπούν. Με τις συσκευές παγίδευσής τους επιτυγχάνεται η πλήρης απομάκρυνσή τους. Οι συσκευές αυτές διακρίνοτνται για την ευκολία στη χρήση τους και τη διάρκεια ανάλογα βέβαια με την ποσότητα - συχνότητα εμφάνισης των εντόμων.Διατηρούν τον χώρο και τον αέρα καθαρό.Σε συνδυασμό με μία εφαρμογή απεντόμωσης προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα .

Απώθηση πτηνών

Απώθηση πτηνών

Πίσω

Sitemap